VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, January 26, 2010

Elmarknad utan konkurrens ger hög priser

Staten försökt att skapa en elmarknad i konkurrens och prispress för att vi vanliga elkonsumenter ska få lägre priser , har totalt misslyckats. Trots de fria valen av elleverantör för oss konsumenter har priserna på elen gått upp mer än dubbelt så mycket som övriga priser under den sista tioårsperioden. Det som var tänkt som en bra reform för att få fart på el-marknaden ochgyna konsumenten har istället medfört att elproducenterna nu tjänar mer pengar än någonsin.
Monopolet har ersats med en situation där de tre stora som äger 90 % av Sveriges elproduktion helt styr elpriset. Kärnkraften ställs av när elen behövs som mest, så att priset trycks upp över 1000 % vissa tider. Då kan man som ägare av vattenkraften tjäna miljardbelopp extra utan att i praktiken göra någonting. Detta är fullkomligt oacceptabelt och här krävs att regering och riksdag snarast ser över hur man kan göra om systemen så att inte tre multinationella företags vinster drabbar dom enskilda hushållen via för höga priser.
I dagens "corre" finns en debattartikel av Tom Isgren som belyser detta och är väl värd att läsa. http://www.corren.se/asikter/debatt/?articleId=5092689&date=&menuids=
En fungerande konkurrens för el-kundernas bästa kräver spelregler som gynnar många aktörer på marknaden
tror
Gösta Gustavsson

No comments: