VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Friday, January 15, 2010

Boende en jämställdhetsfråga

Trots att drygt 50 % av befolkningen är kvinnor, styrs boendeplaneringen till väldigt stor del av medelålders män. Diskussionerna tenderar att handla väldigt mycket om teknik, antal lägenheter, upplåtelseformer etc.
Jag tror att alla skulle vinna på att vi ser lägenheten som en del av boendemiljön. Att sociala och humanistiska aspekter fick större utrymme, liksom miljö och trygghet. Jag tror att fler kvinnor, fler ungdomar och fler personer med annan kulturell och etnisk bakgrund, skulle vara av stort värde för att i bred samverkan forma framtidens bostadsområden.Med en sådan breddning får trygghetsaspekterna större utrymme vid planering av parker, gångvägar, planfria korsningar, lekplatser och busshållplatser.
Jag tror att utformningen av platser för mänskliga möten och vackra platser för sinnet njutningar kommer med på agendan. Och fortfarande är det nog så att kvinnorna tittar mer på utformningen och placering av tvättstugor, framkomlighet för barnvagnar, rollator eller rullstol. I Linköping har vi kommit en bit på vägen genom att vi under senare år fått in många duktiga nya medarbetare, som driver på denna utveckling. Men branschen som helhet är fortfarande mycket konservativ och mansdominerad. Vi politiker måste därför vågs släppa fram de det bredare tänkandet som ger bättre förutsättningar för ett jämställdare samhälle
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: