VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, December 08, 2009

Sverige måste satsa på järnväg.

Danmark satsar 50 % mer på järnväg än Sverige. Detta trots att Sverige har mycket större befolkning och 5 gånger större yta än Danmark. Att sedan Spanien satsar över 10 gånger mer per år på nya järnvägar gör inte saken bättre. Om vi i Sverige ska kunna hänga med övriga Europa i utvecklingen och i klimatarbetet krävs en kraftfull uppryckning.
Efter att jag idag varit på Europakorridorens styrelsemöte i Hälsingborg och där fått höra vad man planerar från Danskt håll är jag bara ännu mer övertygad om att vi ligger långt efter i Sverige, Det är brister som bara ökat år efter år sedan årtionden tillbaka.
Nu måste det bara ske en samlad kraftsatsning för att Sverige inte ska hamna utanför Europakartan och tappa våra positioner när det gäller utveckling, miljö och klimat
tycker
Gösta Gustavsson

2 comments:

anna said...

håller med, och SJ måste sluta med sina konstiga lotteri-priser!!!

Anonymous said...

lasa hela bloggen, ganska bra