VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, December 07, 2009

Europakorridoren, klimatprojekt av klass

När jag nu sitter på tåget på väg mot Hälsingborg kan jag inte låta bli att tänka på allt jobb som lagts ner under åren på att klara miljö och klimatproblemen.
Jag ska åter på möte med Europakorridorens styrelse. Vi har jobbat för höghastighetståg i Sverige i ca 20 år nu. De första 10 - 15 åren var intresset lågt från rikspolitiker, näringsliv och från den breda allmänheten. Men på sista åren har en tydlig förändring skett. Nu tycks alla vara de stora miljövännerna, trots att de tidigare motarbetat dom flesta miljöförslag som tagits fram. Politiskt har centerpartiet och miljöpartiet fått slita med dessa frågor i politisk motvind. Men långsiktigt slit kan ju till slut ge resultat. Det är därför vktigt att jobba vidare på vårt arbete för att öka järnvägens betydelse i Sverige.
Idag när det stora klimatmötet ägwer rum i Köpenhamn känns det extra kul att vårt konkreta arbete med Europakorridoren kan fortsätta i klimatets anda
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: