VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Sunday, November 08, 2009

Vad är farligt?

Vi har varje dag, hela detta år, i snart sagt varje nyhetssändning matats med nyheter om den farliga svininfluensan. Om jag förstått rätt har 4 personer hittills i år dött som en följd av denna influensa.
Men under samma tid har mellan 50 och 100 personer dött i trafikolycker förorsakade av alkohol. Men detta tycks inte vara så farligt om man ska tro nyhetsvärderingen.
Det är inte alltid lätt att förstå nyhetslogiken
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: