VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, November 12, 2009

Stycka Vattenfall/Bygg järnväg

Vattenfall är ju ett statligt ägt bolag. Det finns/fanns goda skäl att äga detta bolag för Sverige. Vattenfall kan ju användas som ett aktivt verktyg i det viktiga arbetet att ställa om Svensk energipolitik mot framtidens miljö- och klimatsamhälle. Men detta har tyvärr inte blivit fallet. Bolaget har ju gått över till att bli ett internationellt energiföretag i största allmänhet. Då är det dags att göra något åt saken.
Mitt förslag:
Stycka upp Vattenfall i minst två olika bolag.
Behåll ett Vattenfall-Sverige som bara innehåller dom delar som finns i Sverige och som är väsentliga för att ha grepp om miljö, infrastuktur etc.
Sälj ut alla övriga verksamheter i ett eller flera bolag och använd dom pengarna på investeringar i Svensk infrastruktur av strategisk betydelse för utvecklingen i vårt land. Jag tänker då i första hand på en modern höghastighetsjärnväg (Europakorridoren/Götalandsbanan) och spårbunden trafik i de större städerna i landet.
Ett mycket bättre sätt att använda sina tillgångar
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: