VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Sunday, November 08, 2009

Sanningsrörelsen

Enligt en program som jag just sett i TV4 har den s k "sanningsrörelsen" drivit frågorna om vad som hände vid attentatet den 11 september på ett framgångsrikt sätt. Man anser ju att attentatet är iscensatt av CIA, USAs politiska ledning och av judarna. Detta budskap sprids över nätet och har fått fotfäste på många håll i världen. 20% av ungdomarna i Sverige tror enligt programmet på denna teori.
Hur står det till med den kritiska granskningen bland alla dom som är inne på nätet? Nätet ger oss möjlighet till massor med information. Men det finns ingen garanti för att allt som står på nätet är sant. Här gäller att vi uppfostras till kritiska granskare av allt vi ser och hör
tycker
Gösta Gustavsson

6 comments:

Mike said...

Klokt sagt och väl skrivet.

Ci har långt ifrån rena händer

Men man bör inte säga judarna utan zionisterna för att det är skillnad på jude och jude.

Mike said...

Det är fler än 20%.. Det beror på i vilka kretsar man rör sig i.

I Usa tror 85% av befolkningen (Slutet av bush tid) att regeringen inte talade sanning om 911.

Det har varit för mycekt som pekar åt fel håll.

Det började med michael moores film sen har det bara rullat på.

Anonymous said...

CIA och Mossad låg bakom 9-11 säger en italiensk expresident:
Francesco Cossiga


Och i italien har man även dömt 28 Cia agenter som sprang runt i europa och kidnappade och toreterade folk.

Hoppas deras namn och bilder släpps med tiden dom ska grillas.

Ny alarmerande forskning:
Tiomersal i vaccin ger allvarliga skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser

Forskarrapporten bekräftar professor Maths Berlins farhågor

Professor Berlin konstaterade att det rent vetenskapligt handlar om en invändningsfri forskningsrapport.

- Det här är helt nytt för mig men bekräftar de farhågor jag har om riskerna med Tiomersal. Etylkvicksilver är betydligt giftigare för fostrets hjärnceller än metylkvicksilver. Med nuvarande kunskap kan man inte vara säker på att den dosen etylkvicksilver som finns i Pandemrix inte skulle kunna ge upphov till en hämmad hjärnutveckling hos foster och barn, menar Berlin

Forskarna i den nya studien visar att Tiomersal ger patologiska skador på hjärnceller. Det här är allvarligt och bådar inte gott för de foster och barn som kan vara genetiskt känsliga för kvicksilver och därmed kan komma att drabbas illa av etylkvicksilvret i Pandemrix.Svåra cellskador av tiomersal

De cellskador som forskningsrapporten visar att tiomersal ger är att

•mitokondrierna skadas så illa att de inte fungerar normalt längre. Mitokondrier är cellens kraftverk och bildar energirika kemiska ämnen från kolhydrater, fett och proteiner som man får i sig med maten. Man kan enkelt uttrycka att mitokondrierna är kroppens generatorer för att ge kroppen energi.
•att det medför minskad oxidant-reduktion. Enklare förklarat innebär detta att kroppens eget skydd mot fria radikaler försämras.
•celldegenerering vilket innebär att cellen inte fungerar längre.
•celldöd – om nu någon högt utbildad person inom myndigheterna som försvarar tiomersalet i Pandemrix inte förstår vad detta innebär så kan vi förklara att celldöd innebär att cellen inte lever längre. Den är och förblir död och kan aldrig fungera igen, oavsett hur många gånger man än påstår att tiomersal i vaccin skulle vara ofarligt.
Tiomersal ger skador som liknar de man finner i cellstudier på autistiska barn

skador på mänskliga hjärnceller från foster vid extremt låga doser och att cellskadorna som uppkom liknade dem som återfinns i cellstudier på autistiska barn.

Forskarna som ligger bakom studien är Paul King från The Coalition for Mercury-free Drugs, David Geier från Institute of Chronic Illnesses och Mark Geier från The Genetic Centers of America. Alla tre forskarna kommer från Maryland i USA. Studien publicerades i den ansedda tidskriften Toxicology & Environmental Toxicology i juli 2009.


Socialstyrelsen och Läkemedelsverket kan inte komma undan

Vi har nu sänt in den nya alarmerande forskningsrapporten till cheferna på både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket för kännedom. Därför kan ingen av myndigheterna i efterhand komma undan med påståendet att de inte kände till riskerna med tiomersal.

Medicinjournalisten Bo Zackrisson som sitter i Amalgamskadefondens styrelse uppmärksammade mig nyligen på en intervju som hölls i Aktuellt den 22 juli i år om svininfluensan. Intervjun väcker obehagliga frågor om vilka krafter som kan ha påverkat WHO:s omklassificering av vad en pandemi är.

Anonymous said...

Här grips personen som deklarerade och exponerade pandemi i ukraina och att virusen skapas i labb.

http://www.youtube.com/watch?v=on82ga_NUhY

Lite mera bevis http://www.nyapolitiken.biz/medicin_o_halsa/nya-alarmerande-bevis.html

Betänk att Glaxosmith testde viruset på barn i argentina varav 12 st dog och man fortsätter ändå.

Steriliseras och tas kol på är det det ska se ut nu när man slutat med amalgam i tänderna.`?

Inte undra på att vi har världens trögaste och dummaste barn i skolorna som knappt kan lära sig räkna.

Flouret i vattnet gör väl ochså sitt jobb då man förlorar 30% iq under en 50 års period.

Jävla hycklarsystem våra politiker är inget annat än mördare som gynnar läkemedelsbolagen ochs ina egna frimuraragendor.

Om jag själv skulle bestämma hade dessa sparkats för länge länge längesen.

Hycklarpack utan samveten.
Om någon i min familj råkar illa ut av vaccin eller virus då sitter dessa människor jävligt löst till.

Fram med bössan här ska jagat skitstövlar och pressas korv på.

Skitstövlar dom är ju.

Mike said...

Mmm man ser vart detta är påväg..

MAssutrotning och sterilisering och koncentrationsläger.

Hitler X 1000

Det är bara kolla Fema koncentrationsläger som byggs i usa nu.

HAr folk från Usa som kontaktar mig helt desåerata och få slippa utvecklingen där.

OBAMA hitlers nya lagar och reaktion klargör detta bara mera.

HITLER

http://www.youtube.com/watch?v=1uuWVHT1WUY

Kan man inte se detta är man bra dum.

Elddraken said...

Vi bör söka försnoning.
Både fotfolk och frimurarna.
Även Förstå vårat eget ansvar
Det är tid för förändring.

Det finns andra sätt än sälja sin själ till lucifer.

Det finns en lösning.

Och Eldraken Ärkeängeln Mikael Johannes kommer visa er den vägen.