VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, November 17, 2009

Moderaternas "rätta" jag?

Efter turerna i Vellinge kring mottagning av ensamkomna flyktingbarn kan man inte sluta att förundras.
Först säger man att kommunen inte kan ta emot flyktingar, eftersom man inte har några hyresbostäder att tillgå i kommunen. Inte så konstigt i och för sig när man bara släpper fram byggande av lyxboende för välbärgade personer.
Då får istället dom kommuner som tar ansvar för de ensamkommande flyktingbarnen ta emot och ansvara för så många fler. När så Malmö som tar emot väldigt många inte kan hitta tillräckligt med lokaler i den egna kommunen hyr man också lokaler i några av grannkommunerna, men man tar fortfarande det fulla ansvaret för dessa barn. Då protesterar dom välsituerade Vällingeborna som vill ha sin kommun för sig själva och som inte ens kan stava till solidaritet. Lars-Ingvar Ljungman som är moderat KS-ordförande är oerhört upprörd över att det kan komma flyktingbarn till hans kommun och eventuellt störa idylen. Eftersom moderaterna har ca 2/3 av alla röster i Vällinge så är han verkligen den "starke mannen" som kan sätta tyngd bakom orden.
Vad gör då Skånemoderaterna? Jo dom ger denne Lars-Ingvar Ljungman i uppdrag att leda en utredning om hur kommunerna i Skåne ska göra med problemen men de ensamkommande flyktingbarnen.
Spännande att få se resultatet
tycker
Gösta Gustavsson

3 comments:

Robert W said...

Du menar nog Vellinge, som ligger i Skåne. Vällinge ligger utanför Stockholm.

Anonymous said...

Kanske är det så enkelt att svenskarna inte vill ha denna svenskmordsinvandring som på sikt kommer att förinta hela nationen i den form vi idag känner den.

Gösta Gustavsson Linköping said...

Tack för stavningspåpekandet. Jag är ingen bra stavare, men nu har jag rättat