VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, November 30, 2009

Att folkomrösta om Minareter

Hur kan man ordna folkomröstning om Minareters vara eller inte vara. Det måste väl vara en byggteknisk och estetisk fråga. Visserligen ville "corren" att vi skulle folkomrösta om att stoppa ett 17-våningshus i Linköping, men den stoppades och till slut fick regeringen besluta och dom tillät "höghuset" trots tidningens kampanj.
Jag tycker Schweiz folkomröstning, visar på att man bör vara försiktig med folkomröstningar. Och om man säger ja till sådana, måste man väl också ha en viss respekt för resultatet.
Nu var naturligtvis folkomröstningen inte "bara" en omröstning om minareter, utan den användes för att grupper i Schweiz ville stoppa invandring och inflytande från muslimer i landet. Men då borde man väl i så fall utformat omröstningen på på ett helt annat sätt. Men det är väl samma sak som sker i Sverige i olika frågor. Man säger en sak men menar i praktiken något annat.
För min del är denna typ av frågor ganska enkel. Låt människor tro och verka som dom vill, så länge dom inte tvingar andra till samma sak.
Människors frihet och rättigheter är grundläggande
anser
Gösta Gustavsson

No comments: