VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Friday, October 30, 2009

Kultur för Östgötar

Hur vill du prioritera den regionala kulturen i Östergötland? Just nu finns en utredning om detta som har beställts av Östsam. Här finns en hel del fakta, men också tyckande och förslag. Jag för min del saknar nog helhetssynen för kulturen i regionen. Idag finns ju de stora institutionerna som sväljer nästan 90 % av kulturanslagen på regional nivå. Det är alltså Norrköpings Symfoniorkester, Östgötamusiken, Östgötateatern, Länsmuseet och Vadstena-akademin. Var och en av dessa har en egen styrelse och administration som jobbar för mer pengar till den egna verksamheten. Jag saknar någon som gör en medveten prioritering mellan institutionerna och övrigt kulturstöd, och också mellan de olika institutionerna och inte minst hur man ska få ut mer kultur för de totala pengar som kan satsas på kulturområdet i regionen genom effektiviseringar.
Jag saknar också en kulturpolitisk debatt om vilken inriktning som ska prioriteras. Exempelvis hur viktig är spetskulturen i förhållande till att kulturen ska nå ut brett till östgötarna. Eller hur mycket ska satsas på speciella grupper, t ex barn och ungdomskultur.
Ja det finns massor att diskutera om kultur i Östergötland. Just nu är utredningen ute på remiss, så läs gärna utredningen och tyckt till. Remisstiden pågår till 1 februari nästa år. Du kan nog hitta utredningen på http://www.ostsam.se/.

No comments: