VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Sunday, October 25, 2009

Järnvägsfrågorna i hetluften

Jag kan se att nu är det verkligen högtyck på järnvägsfrågorna.
- Under den gångna veckan har jag varit med på referensgruppsmöte på banverket i Göteborg. Här deltog LRF, Jägarförbundet, miljöorganisationer, företagarorganisation och vi som representerar politiken och ett antal till.
- I onsdags var jag på möte i Vimmerby (Storebro) där regionfrågorna i Östra Götaland diskuterades och då kom såväl Stångådals- som Tjustbanans framtid och upprustning upp.
- På tisdag åker jag på styrelsemöte med Europakorridoren i Värnamo.
- Och snart är det styrelsemöte i Ostlänken.
Ja överallt finns grupperingar som tänker järnväg. Regeringen har ju också genom att bl a låta utreda höghastighetståg i Sverige satt fart på denna fråga som segat sig fram i årtionden. Alliansregeringen har nog börjat förstå att när hela Europa bygger höghastighetståg, så måste vi i Sverige hänga med om inte vi ska halka efter i utvecklingen
tror
Gösta Gustavsson

No comments: