VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, January 14, 2009

Miljömingel
Idag har universitetets årliga miljömingel gått av stapeln. Fler utställare och fler deltagare än någon gång tidigare. Det känns verkligen att våra gemensamma ansträngningar att utveckla miljöarbetet ger resultat. Fler och fler företag ser att miljö- och klimatfrågorna också är en affärsmöjlighet. Det känns kul när det äntligen lossnar efter att jag och många med mig i årtionden jobbat med miljöfrågorna. Till en början uppfattades vi bara som bakåtsträvare och pessimister. Men idag vill många vara med på miljötåget.
Bland dagens många intressanta talare fanns t ex Unden från SBI som beskrev biogasens utveckling i regionen. Betydelsen av långsiktighet och uthållighet, starka ekonomiska medverkande och politisk stabilitet.
Just nu pågår arbetet med biogasproduktionsanläggningar i Örebro, Motala och Katrineholm.
Men det nya för min del var ändå att det nu tycks var på gång med ett brett samarbete i Mjölby för att få igång biogasproduktion. Här samarbetar, Svensk Biogas, Mjölby - Svartådalens energi, SMI, flera jordbruksföretag, länstyrelsen, LRF m fl för att i ett stort projekt bygga samman sina anläggningar för att få marknadsmässig storlek och lönsamhet. Jättekul
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: