VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Friday, January 16, 2009

Järnvägsbro! Problem eller möjlighet?
Debatten om järnvägen genom Linköping går vidare. Många röster för såväl bro som tunnel. Bra att många linköpingsbor tycker till. Det är ju en viktig fråga för Linköpings framtid.
Jag tycker dock att man alltför mycket ser problem istället för möjligheter.
Titta på Golden Gate bron, Öresundsbron, Högakustenbron. Kolla på spännande broar och andra byggnadsverk ut i värlen och du kan se att det som upplevdes som ett problem, rätt hanterat istället blivit en möjlighet. Spännande och spektakulära byggnader och broar har blivit positiva bilder och kännetecken där man vågat ta ut svängarna lite extra.
En ny järnvägsbro som en viktig turistataktion skulle vara kul
tycker
Gösta Gustavsson

1 comment:

Anonymous said...

Problemet är att de broar du nämner går över vatten och inte mitt genom stadens mest centala punkt. Bygg tunnel, det bästa för Linköpings framtid