VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, January 14, 2009

Järnvägsbro eller tunnel?
Nu i elfte timmen tycks ett antal personer vakna till och börja fundera på bro eller tunnel för Ostlänken förbi Stångån i Linköping. En diskussion som redan avverkades i samband med kommunens beslut om resecentrums placering.
Visst finns det för och nackdelar med båda alternativen, men att bygga en tunnel för 5 - 6 spår under stångån skulle inte bara kosta 1000 till 1500 extra miljoner kroner. Den skulle också medföra stora säkerhetsrisker när såväl höghastighetståg som godståg ska gå i denna jättetunnel. Jag känner också att risken för nya problem, förseningar och kostnadsökningar är mycket stora.
Om inga mycket starka skäl för att gräva ner järnvägen framkommer i det fortsatta arbetet är det bästa att istället lägga krutet på att skapa en vacker och kanske spektakulär bro att föredra
tycker
Gösta Gustavsson

1 comment:

Anonymous said...

En tunnel är det enda riktigt om man har tillräckligt stora visioner för Linköping, den plats vi här diskuterar kommer vara placerat så mitt i city det går att komma i framtiden, därmed är en bro att utesluta. En bro blir en barriär, ful och bullskapande. Den tar dessutom plats från byggnation i city som det är i storstädet. Dessutom tappar Stånggån fullständigt sin attraktivitet på platsen, vilket är särskilt allvarligt då denna plats som nämdes kommer ligga mitt i stan. För övrigt så sker det nästan alltid en förslumning under stora broar, lägg därtill det mörker bron skapar.