VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Saturday, January 10, 2009

Gasberoende
Det har ju till och från diskuterats om att bygga gasledningar och köpa gas från t ex Ryssland. De senaste dagarna har vi dock fått ett tydligt bevis på dom risker det innebär att bli beroende av ett land som i detta fall Ryssland. Om dom inte är nöjda med vad köparna gör så kan de enklet dra åt gaskranen mitt i smällkalla vintern.
Just nu upplever inte bara Ukraina, utan också ett antal andra länder vilka effekter det kan få om man är beroende på ett annat land. Det gäller givetvis inte bara gasleveranser. Det kan ju också vara transportsystem, el-leveranser, matinköp etc.
Att gasen dessutom är fossil och bidrar till klimatproblemen gör det ju ännu viktigare att vi istället satsar på sol, vind och vatten för att klara vårt framtida energibehov
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: