VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Saturday, January 10, 2009

Fjärde storstadsregionen - Vad är det?
Kommunalrådoch gruppledare från Norrköping och Linköping träffades i går på Fridhem uppe vid Kolmården för att diskutera en gemensam översiktsplan för fjärde storstadsregionen. Arbetet med detta började med att jag och kommunalrådet Eva Andersson från Norrköping träffades för 1 a 2 år sedan för att se om vi kunde planera tillsammans, så att vi istället för att konkurera med varandra kunde komplettera varandra, så att våra kommuninvånare fick ett större utbud av bostäder, jobb och fritidsaktiviteter.
Nu har detta arbete kommit så lång att det finns ett färdigt utkast till gemensam översiktsplan för våra kommuner eller för fjärde storstadsregionen som vi också kallar oss. Jag tycker det känns som ett bra dokument, men det allra bästa tror jag ändå är att vi träffas från kommunledningarna i Norrköping och Linköping. Genom att umgås och utbyta tankar och erfarenheter stärker vi arbetet med regionens utveckling.
Ett tydligt problem är dock att de rivna murarna mellan våra två kommuner lätt används för att bygga på murarna mot övriga delar av östgötaregionen. Vi kan inte gärna utveckla regionen utan medverkan från de närliggande kommunerna. En grannlaga avvägning som vi kanske jobbat för lite med
tror
Gösta Gustavsson

No comments: