VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, January 01, 2009

Bygga eller riva murar?
Jag var idag på nyårsmässan i domkyrkan. Biskop Martin Lind talade om sina besök under hösten av murar som finns i världen idag. Han hade besökt Belfast, Israel och Nicosia på Cypern. Här finns murar som byggts på för att skilja människor åt. P g a misstänksamhet och misstro. Det vi behöver är inte nya murar utan vi behöver riva murarna och låta människor mötas och utvecklas tillsammans.
Jag känner igen murbyggandet också från Sverige och från Linköping. Alltför mycket tid och kraft läggs idag på att bygga murar i politiken. Blockpolitik där misstro mot det andra blocket blir grunden för politiken. Man utgår från att "den andra sidan" är en fiende som man inte kan lita på och som alltid har oärliga avsikter. En misstro byggs upp som tar oerhört mycket kraft och som bara är destruktiv.
Jag har gått in i politiken för att tillsammans med andra skapa ett bättre samhälle för människorna. Jag tror också att de allra flesta också gjort samma sak. Jag tror därför på samtal, samverkan och breda uppgörelser, som jag också tror gynnar de allra flesta i vår kommun. Jag tror också att alla har idéer och förslag som kan vara bra för vårt samhälle och som vi bör lyssna till och ta tillvara i vårt beslutsfattande.
När alla förtroendevalda tillsammans är med och utvecklar vårt samhälle kan det bli som allra bäst
tror
Gösta Gustavsson

1 comment:

Anonymous said...

Dubbelmoral anses ibland vara synonymt med hyckleri.