VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Thursday, December 25, 2008

Midnattsmässa med lokal musik
Jag var på traditionsenlig midnattsmässa på julnatten i Lambohovskyrkan. Mycket folk som vanligt. 150 - 200 personer hade samlats i julnatten för att fira Jesus födelse. Nattvard, julevangelium, körsång och mycket musik.
Jag tycker nog att just sång och musik är det som känns som viktigast när jag uppplever min jul.
Det känns då viktigt att vi vårdar och utvecklar sång och musik i vårt samhälle. De som spelade på mässan var alla produkter av Linköpings musikskola/ kulturskola. Här har vi som politiker ett stort ansvar att möjliggöra för alla barn som vill att utveckla sitt musikkunnande. Tänk vad många ungdomar som tack vara musikskolan valt musiken som fritidsintresse eller yrke. Tänk vad mycke mer konstruktivt att syssla med musik istället för att i destruktiv anda klottra, slå sönder eller tända på skolor.
Jag har under hela min tid som kommunalråd slagits för tillräckliga bidrag till musikskolan och vi har i motsats till många andra kommuner aldrig heller dragit ner på musikskolan. Ungdomars musikintresse är väl värt att stödja och stimulera
tycker
Gösta Gustavsson

No comments: