VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Monday, December 29, 2008

Kris??
Är det kris och elände för alla i Sverige?
De flesta får lägre skatt nu vid årsskiftet. Räntesänkningen har minskat kostnaden för många hus- och lägenhetsägare. Bensinpriset har gått ner med 30 % det senaste halvåret. Elpriset har sänkts de senaste månaderna. Priset på begagnade bilar och hus har sjunkit så att det är billigare än på länge byta upp sig. Kort sagt har de flesta svenskar ett mycket bättre ekonomiskt läge än på mycket länge. Risken med den massiva krisbevakningen i media är ju att en obefogad pessimiss sprider sig och förstärker lågkonjukturen mer än nödvändigt.
Finns då inte krisen? Jovisst är det kris inom många områden och för många människor i samhället. Ökad arbetslöshet, svårighet för vissa att få nödvändiga lån, osäkerhet om framtiden för vissa företag etc.
Men kriser kan, rätt hanterad, också leda till någontng gott. Några exempel: Stora bensinslukande bilar kan ersättas av ny teknik med bränslesnåla fordon som går på alternativa drivmedel. En överkonsumsion av prylar kan ersättas av en ökad konsumtion av olika välfärdstjänster. Kulturupplevelser och miljöupplevelser som berikar människor utan att tära på jordens resurser kan få större utrymme.
Mycket handlar om att se kriser som en möjlighet till en bättre värld
tror
Gösta Gustavsson

No comments: