VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Wednesday, December 17, 2008

Åkerjorden värd att bevara
Vi kommunalråd och gruppledare i Linköping besökte i veckan Björkåkla gård i Vårdsberg där representanter för LRF framförde sin syn på ÖP-staden och dess ambition att bevara så mycket som möjligt av den god åkerjorden för produktion av mat och energigrödor. Jag tror det var nyttigt för många med ett snävt stadsperspektiv att också ta del av lantbrukets syn på användande av åkermarken. Vi bör istället bygga tätare och högre i staden och hellre ta en del ängs, skogs och hagmarksområden för den nödvändiga bebyggelsen.
Detta stämmer helt med min och centerns syn på denna fråga. Därför tackade vi t ex nej till en förfrågan om att ev köpa ca 100 ha av den bördiga marken på slätten utanför Skäggetorp ut mot motorvägen. Av samma skäl vill vi inte att man tar onödigt stora markområden i anspråk för byggande i riktning mot Vårdsbergs kyrka. Här krävs endast att vi reserverar korridorer för att kunna lägga om Stångådalsbanan öster om Saabfältet. Detta bör kunna göras utan stora ingrepp på de befintliga jordbruksmarkerna
tror
Gösta Gustavsson

No comments: