VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Friday, December 19, 2008

Hårda tiden kräver kraftansträngningar
Just nu har alla experter kommit på att de prognoser som dom så tvärsäkert kunde ge för ett halvår sedan inte alls gäller längre. Nej nu är man klokare igen men tycker tvärt om mot tidigare. Nu är man tvärsäker på att allt bara blir sämre ock sämre. Ingen förbättring på flera år. Tyvärr agerar många efter dessa prognoser och bidrar därigenom till att förvärra den finansiella krisen. Banker som förut lånat ut pengar utan betänkligheter törs nu inte låna ut till de mest solida företagen eller till husbyggande som efterfrågas av kunderna. Då finns risk för tvärstopp på det mesta och stor arbetslöshet och mycket negativ ekonomisk utveckling.
Nu tycker jag det är dags att alla som finns med i samhället och kan sätta fart på hjulen igen tar sitt ansvar. Bankerna måste se till att finanssystemet fungerar. Byggarna måste ta ansvar för att bygga på en rimlig nivå. politikerna måste hjälpa till att stimulera efterfrågan på olika sätt.
I Linköpings kommun kan vi ta fram ett paket med åtgärder som t ex:
- Ökat byggande av bostäder i Stångåstaden
- Ökat underhåll i alla typer av lokaler i de kommunala bolagen
- Tidigareläggning av gatu och vägunderhåll
- Extra satsningar på utbildning/omskolning av dom som mister jobben p g a krisen.
- Kraftfull extrasatsning på miljöinvesteringar i t ex vindkraft, vattenkraft, biogasproduktion, bilkonverteringar fjärrvärmeutbyggnad och energisparprogram.
Ja det finns mycket mycket mer som vi kan göra
tror
Gösta Gustavsson

No comments: