VÄLKOMMEN TILL MIN BLOG
Här kommer jag att skriva ner några tankar som jag står för själv. Det kan vara med anledning av något som just hänt eller något som jag gått och funderat på en längre tid.
Du kan läsa mer om mig på min hemsida om du klickar här. KLICK.

Tuesday, March 15, 2011

Sannolikheten för en kärnkraftolycka

För oss som slogs för alternativ 3 (Stopp för fler kärnkraftverk och för avveckling), känner oss idag bedrövade över att "knappt 40 %" trodde på vårt avvecklingsalternativ. Sannolikheten för en kärnkraftolycka var så liten att den var "försumbar" och med det menades att den var så liten att den nästan inte fanns. Men bara nästan och det var så lite så det räknades inte. Jag kommer ihåg när vi marscherade till Folkets park, med Tage Danielsson i spetsen. Där lyssnade vi bl a på den berömda sannolikhetsberättelsen.

Tyvärr fick utbyggnadsalternativen (1 och 2) majoritet och därför byggdes kärnkraften i Sverige ut till 12 reaktorer och Sverige är därför mer beroende av kärnkrafts el än de flesta andra länder. Sedan dess har vi lyckats få 2 verk avvecklade och stoppa byggandet av fler verk.

Antalsmässigt är nu 10 verk den max-gräns som det finns en bred enighet om. Bara fp vill bygga fler verk. För tillfället ytterligare 4.

Tack vare energiuppgörelsen blir det nu äntligen fart på dom alternativa energislagen som baseras på sol, vind och vatten. Vindkraft och kraftvärmen byggs nu ut som aldrig förr. Detta ger förutsättningar för en framtida utfasning av kärnkraft, kol och olja i vårt energisystem. Detta känns bra idag när det osannolika, plötsligt åter blir sannolik i och med det som just nu händer i Japan. Det framkommer att detta händer trots att man har mycket bättre säkerhet i Japan än t ex i Californien där risken för jornbävningar är minst lika stor som i Japan.

Det känns bedrövligt att se alla dessa människor som inte bara drabats av jordbävningen utan nu också lever under hotet från kärnkraftolyckorna. Det är dags att vi människor vaknar upp och inser att vi inte har moralisk rätt att riskera att förstöra stora delar av vår jord, bara för att öka dagens välstånd några procent
tycker
Gösta Gustavsson

Friday, February 18, 2011

Tänk positivt - Livet är bättre än alternativet

När det känns för hopplöst, tänk så här.....
Jag är tacksam
.... för ungarna som gnäller för att dom måste diska för då är dom hemma och inte ute på gatorna.
....för skatterna jag betalar för det betyder att jag har ett jobb.
... för att jag måste städa efter en fest för det betyder att jag har vänner.
.....för att kläderna är lite trånga för det betyder att jag har mat på bordet.
... för att jag måste skotta snö och sanda gången för det betyder att jag har ett eget hem.
... för alla klagomål på politiker för det betyder att vi har fri yttranderätt.
... för att parkeringsplatsen är längst bort för det betyder att jag har råd att ha bil.
... för min höga elräkning, den betyder att jag har det varmt.
... för kvinnan i bänken bakom mig i kyrkan som sjunger falskt för det betyder att jag kan höra.
... för tvätthögen på bordet för det betyder att jag har kläder att ta på mig
... för trötthet och värkande muskler i slutet av dagen - jag har kunnat arbeta hårt.
... för väckarklockan som ringer på morgonen, jag lever.
... och sist men inte minst för att jag får många mail, för det betyder att någon tänker på mig.
tänker
Gösta Gustavsson

Wednesday, February 16, 2011

Valfrihet för fjärrvärmekunderna

Valfrihet för fjärrvärmekunderna skulle säkert leda till en mer positiv syn på fjärrvärmen. Nu är ju inte detta så enkelt. Om jag inte minns fel har 6 olika statliga utredningar försökt att komma fram med en bra lösning på detta. Tyvärr tycks ingen hitta en bra lösning.
Den sista utredningen, den sk TPA-utredningen är nu snart färdig med sitt förslag. Frågan är dock om dom hittat någon fungerande lösning på problemen som innebär, mindre byrå, valfrihet och lägre priser för fjärrvärmekunderna.
Från vanligen tillförlitliga källor tycks förslaget innebära att max 35 % av kunderna får möjlighet att välja värmeleverantör. Då själva värmeproduktionen endast står för ca 25 % av kostnaden (Kostnaden för nät, reservkraft mm står för den stora kostnadsdelen). Detta innebär att mindre än 10 % av fjärrvärmekostnaden utsätts för konkurrensen. Samtidigt pekar man också på att kostnaderna för att åstadkomma detta kommer att höja priset på fjärrvärmen.
Mycket byråkrati och kostnader utan att man når till önskat resultat.
Den konkurrensutsatta elmarknaden som ändå är så mycket enklare att åstadkomma har ju knappast lett till att kunderna idag upplevt att man fått en bra prisutveckling på sina elräkningar. Det gäller nog att vi alla försöker hitta effektiva system som verkligen blir till nytta och glädje för kunderna tycker
Gösta Gustavsson

Wednesday, February 09, 2011

Elen billig eller dyr i Sverige??!!

Vi har i Sverige en förmåga att koncentrera oss på en fråga i taget. För några månader sedan var det diskussionen om hur vi skulle få Svenska folket att minska sin energianvändning för att bidra till att lösa klimatfrågan. Den sista tiden har man istället koncentrerat sig på höga elpriser. Då har man helt glömt bort behovet av skatter och priser som ett sätt att påverka oss i klimaträtt riktning.
Nu har EU -kommissionen presenterat en rapport som ger oss vissa fakta i ärendet. Sveriges elpris ligger 10 % lägre än snittet för Europa. Man kan alltså inte gärna hävda att vi har för högt pris. Om det funnits fler elkablar ner till centraleuropa skulle vi fått ett 10 % högre pris, vilket naturligtvis skulle öka intresset i Sverige för eleffektivisering.
Rapporten visar också att elanvändningen är 159 % högre i Sverige än genomsnittet i Europa. Professor Björn Karlsson på Linköpings universitet brukar ofta tala om att det t ex används 3 gånger mer el för att tillverka en Volvo i Göteborg än vad samma biltillverkning kräver i Belgien. Låga priser på el minskar lönsamheten i energisparåtgärder såväl i industrin som hos hushållen.
Ett genomsnittshushåll i Europa använder 1.4 % av inkomsten för att köpa el, medan ett Svenskt hushåll använder 3.0 %.
Slutsatsen är alltså att elpriset i Sverige inte alls är för högt utan nog på sikt borde anpassas bättre till Europa i övrigt.
Det stora problemet i Sverige är däremot dom stora prisvariationerna på elen för dom kunder som inte köper el med fastprisavtal. Det är framförallt småkunder och många äldre som är sk tills vidarekunder, som hela tiden får betala spotpriset. Här behövs göras något för att inte dessa ska bli lurade att betala 10 - 20 % mer än dom borde. Maud Olofssons har visat på detta problem. Det är bra, men det gäller då att finna en lösning, som inte ger en massa ny byråkrati och reglekrångel.
tycker
Gösta Gustavsson

Tuesday, January 18, 2011

Hur tänker Björn Eriksson?

I gårdagens "Corre" har förre landshövdingen Björn Eriksson föreslagit att man ska bygga en snabbtågstation i Norsholm istället för i Linköping och Norrköping. Jag vet inte varifrån han fått denna ide, men jag har svårt att se nyttan med ett sådant förslag.
Vitsen med järnvägen är ju att komma direkt in till centrala delarna av respektive stad. Det finns ju exempel ute i världen där man försökt att istället lägga stationerna en bit ifrån centrum. Ett sådant exempel är Lyon, där snabbtåget stannar vid flygplatsen ett antal km från stadens centrum. Resecentrum kostade där 1500 mkr att bygga, men hade när jag sist besökte det färre tågresenärer än vad Linköpings resecentrum har idag.
Nej. Efter att jag åkt höghastighetståg i bl a Tyskland, Belgien, Holland, England, Frankrike och England och träffat järnvägsmänniskor i alla dessa länder är det min övertygelse att resecentrum ska vara centralt placerade i städerna för att man ska få ut full effekt av dom stora järnvägsinvesteringar så vi såväl behöver i Sverige.
Att bygga järnvägsstationerna där folk inte bor är helfel
tycker
Gösta Gustavsson

Församlingshem portar centern

Enligt uppgifter från det alltid tillförlitliga oppositionsrådet i Norrköping vägrar man att hyra ut Skärkinds församlingshem till den lokala centeravdelningen på orten. Centeravdelningen skulle ha sitt traditionella årsmöte i församlingshemmet. Kyrkan tycks ha tagit ett beslut om att inga politiska föreningar ska få hyra kyrkans lokaler.
Med tanke på den verksamhet som centerpartiet under årtionden drivit på landsbygden är detta häpnadsväckande. Centerkvinnorna har ute i våra bygder bjudit på kyrkkaffe, skänkt olika gåvor för kyrkans prydande och otaliga är de centerpartister som ställt upp som förtroendevalda i kyrkorna runt om i Sverige.
Man undrar ibland hur kyrkans folk tänker. Jobbar man aktivt för att bli av med alla dom vanliga trogna medlemmarna för att istället skapa en elitkyrka långt från min folkkyrka
tänker
Gösta Gustavsson

Thursday, January 13, 2011

Konkurrensutsatt elmarknad utan konkurrens

Allmänheten tror idag att elhandelsbolagen tjänar stora pengar. Så är inte fallet. dom ca 300 elhandelsbolagen har en stenhård konkurrens och en lönsamhet nära noll. Det finns idag knappast något elhandelsbolag som visar en rimlig lönsamhet i förhållande till risker och omsättning. Vi kan se en tydlig tendens idag att flera bolag också lämnar denna marknad för att istället satsa sina pengar i mer lönande verksamhet.

Dom som idag tjänar grymt mycket pengar är istället de stora elproduktionsbolagen som hela tiden kan sälja sin produktion till den Nordiska elbörsen och hela tiden få ut marginalkostnaden för den just för tillfället dyraste elproduktionsanläggningen. Det betyder att när efterfrågan på el är hög och man måste starta upp dom dyra anläggningarna så ökar intäkterna för alla produktionsbolag, trots att kostnaderna för den stora delen av produktionen inte påverkas. Det betyder att om kostnaden för att starta det sista oljekraftverket är 60 öre per KWh och vattenkraften kan produceras för 10 öre per KWh så tjänar den som har mycket vattenkraft 50 öre och har alltså ett vinstpåslag på 500 %. inte illa för den som sitter på vattenkraftproduktion.

Om så bristen blir större så måste ju även anläggningar som producerar el för 70 Öre per KWh startas och då stiger vinsten för vattenkraftproduktionen med ytterligare 10 öre och vinstpåslaget blir 600 %. Då är det klart att det finns stora intressen från storproducenter av billig el att hålla nere produktionen och därigenom tjäna mer pengar. Varför skulle dom investera stort i mer elproduktion som skulle öka utbudet och sänka priset och därmed vinsten för prokutionsbolaget.

Konkurrensen på elområdet har ju hamnat i fel led. Elhandeln konkurrerar stenhårt, medan producenterna tjänar grova pengar.

Dags att göra något år detta
tycker
Gösta Gustavsson

Wednesday, January 12, 2011

Kommunikationernas konst

Idag är dom s k VTI-dagarna med transportforum i Linköping. Då samlas nästan hela Svenska transportbranschen i Linköping och siar om framtiden. Ny forskning och nya idéer ventileras.
Och själva infrastrukturministern kommer för att berätta om vad regeringen ska göra i framtiden. En lämplig tid att studera verkligheten ute i landet för en Stockholmsbaserad moderat infrastrukturminister.

Ministern fick själv uppleva hur det är att drabbas av inställda tåg. Hon kom en timma för sent till invigningen eftersom hennes tåg från Stockholm var inställt. För oss vanliga dödliga innebär detta oändliga väntetider på Stockholms Central, men inte för henne. Säpo ordnade snabbt en bil som kunde skjutsa henne till Linköping. Men pga vägtrafikproblem men halka och olyckor blev hon ändå en hel timme försenad.

Vi vanliga medborgare kan inte förvänta oss att säpo står redo med bil, så vi får väl vackert vänta.

Nu hoppas jag att hon tar med sin erfarenhet till Borg och Reinfeldt, så också dom får veta hur det är på landsorten utanför huvudkommunen. Kanske kan det få dem på lite bättre tankar. Det är ju närmast stötande när dom som själva kan transportera sig med privatchaufför i bil eller flyg på skattebetalarnas bekostnad, samtidigt säger nej till erforderliga pengar för investeringar i framtidens kommunikationsleder. Att investera i infrastruktur för Sveriges framtida utveckling måste väl ändå vara viktigare än fler stora jobbskatteavdrag. Det är dags att säga till på skarpen
tycker
Gösta Gustavsson

Nytt år = Nya blogg-tankar

Efter ett långt, snöigt och härligt juluppehåll vaknar nu åter min blogg upp med nya tankar om det som händer och inte händer i samhället. Som vanligt är tankarna mina egna privata och inte alltid förankrade ibland andra i min omgivning utan står helt och hållet för
Gösta Gustavsson

Wednesday, December 01, 2010

Kommunfullmäktigeledamot- ett förtroende och ansvar

Att bli vald till fullmäktigeledamot innebär att ca 1000 kommuninvånare gett just dig förtroendet att representera dem när beslut ska tas här i Linköping, om skola, vård, omsorg, samhällsplanering och mycket, mycket mer. Det handlar både om dom löpande besluten i närtid, som om dom långsiktiga besluten för framtidens Linköping.

Det är ett stort förtroende, men också ett stort ansvar. Ett ansvar som var och en, har att förvalta efter bästa förmåga.

Men som fullmäktigeledamot har man inta bara ansvar för just våra väljare. Vi har också ansvar för gamla och sjuka som inte själva kan klara sig utan samhällets stöd.

Vi har ansvar för barn och ungdomar som inte själva har rösträtt idag, och som är beroende av kommunens stöd och service och som ska ta över och ansvara för samhället i framtiden.

Vi har ett ansvar för dom som vill flytta till vår kommun för att studera, jobba och bosätta sig här. Vi har ansvar för att dom ska få ett tryggt och bra liv här i Linköping, med bra miljö, bra skola, jobb och bostäder.

Vi har också ansvar för att ta emot dom människor som på grund av krig, förföljelse eller naturkatastrofer tvingats fly från sina hem i andra länder. Du och jag har ansvar för att ge dessa människor en trygg och säker tillvaro här i Linköping. Att erbjuda dem bostäder, utbildning och jobb och ge dem möjlighet att komma in i det Svenska samhället.

Allt människors lika rätt och värde är en grundpelare i vår demokrati som vi i kommunfullmäktige ständigt ska ha som ledstjärna för vårt arbete
tycker
Gösta Gustavsson

Sverigedemokraternas intåg i Linköpings en flopp

Så tågade då 3 Sverigedemokraterna in Linköpings kommunfullmäktige. Ett intåg som många undrat över och spekulerat i på olika sätt.
Jag kan bara konstater att om gårdags fullmäktige är representativt för deras agerande så är dom inte värda så många mediakommentarer. Efter 12 timmars budgetdebatt kan jag summera deras insats till ett kort inlägg där man inte tyckte så mycket om något av dom 4 budgetförslagen. När det var dags för att röst så avstod man från att rösta överhuvud taget. Så insatsen kan summeras till ett inlägg på 2 minuter och ingen åsikt om kommunens budget för dom kommande 2 åren, dvs halva mandatperioden.
Kan ju jämföras med mp eller v som hade väl genomarbetade förslag som man argumenterade väl för i många inlägg från de flesta av deras fullmäktigeledamöter. Och som man givetvis också röstade för. Jag tycker media skulle fokusera lite mer på dessa insatser än på passiva sd-ledamöter som presterade noll. Någon kan naturligtvis hävda att SD-ledamöterna är nya, men det gällde många av talarna från mp och v också och detta hindrade inte dem från att vara pålästa och insatta och ta ansvar för sina mandat.
Sverigedemokraterna i Linköping imponerade knappast på någon av oss andra i KF
tror
Gösta Gustavsson

Tuesday, November 30, 2010

Kommunfullmäktige dagen lång

Jag sitter på fullmäktige i Linköping och lyssnar på budgetdebatten. Klockan är nu 20.15 och sammanträdet började kl 9.00. Det finns 4 olika budgetar att rösta på när det blir aktuellt om någon timma.
Alliansförslaget som stöds av minst 41 av KF:s 79 ledamöter.
Socialdemokraternas förslag som stöds av 24 ledamöter.
Miljöpartiets förslag som stöds av 8 ledamöter.
Vänsterpartiets förslag som stöds av 3 ledamöter.
Sverigedemokraterna som är 3 till antalet tycks inte veta vad dom tycker, så vi får väl se om dom avstår eller stöder något förslag.
Det känns tydligt att det inte finns något alternativ till alliansens förslag som är meningsfullt att rösta på. Trots detta kan vi debattera vår budget från 9.00 till 21.00 utan att vi förtröttas. Man kunde nästan tro att vi hade timersättning, så att vi fick ut mer ersättningar ju längre vi orkade debattera vidare. Eller kan det vara så att alltför många tror att just deras inlägg är så viktiga för ledamöterna eller TV-tittarna så man bara måste uppgång på gång på gång.
Ibland skulle vi som förtroendevalda kunna utnyttja vår tid effektivare
tänker
Gösta Gustavsson

Monday, November 29, 2010

Nytt kommunfullmäktige i morgon i Linköping

Linköpings nya kommunfullmäktige sammanträder för första gången i morgon. Många ärenden som ska behandlas, så det blir ett tufft möte som startar kl 9.00 och pågår till minst kl 21.00.
Massor av val ska förrättas till styrelser och nämnder, nya kommunalråd, och revisorer etc.
Budgeten ska gås igenom och fastställas för kommunen för de kommande 2 åren.
Och så är det ett 10-tal andra ärenden som vi ska hinna avhandla. Det blir en riktig rivstart, inte minst för de drygt 25 helt nya ledamöterna.
Själv ska jag som ålderspresident (Dvs den som suttit längs i fullmäktige) starta upp sammanträdet, hälsa alla välkomna och se till att vi väljer ordförande och viceordförande i fullmäktige för tiden fram till sista oktober 2014.
Trots att jag suttit 28 år i fullmäktige känns det spännande och lite högtidligt att få förtroendet att representera ca 1000 linköpingsbor
tycker
Gösta Gustavsson

Thursday, November 25, 2010

Flygplats Östergötland

Från Östgötacentern har vi länge framfört att flygplatsfrågan i Östergötland inte löses genom att öppna en ny flygplats i Norsholm. Dom 2 flygplatser som idag finns i Linköping skulle ändå finnas kvar eftersom dom finns för försvarets och för Saabs räkning. En ny flygplats skulle alltså inte avlasta Linköping från flygbuller.
Vi har därför bl a inför höstens val lyft frågan om bättre samordning av de två befintliga flygplatserna för regulgärflyget. Vi har därvid föreslagit att man ska bilda ett gemensamt bolag för att driva flygplatsverksamheten från de två flygplatserna. Detta skulle kunna minska kostnaderna och samtidigt ge ett breddat flyglinjeutbud för östgötarna. Det är därför glädjande att också Handelskammaren och Norrköpings kommun nu tycks ta upp vår ide.
Självklart kommer det att finnas ett antal problem på vägen, men dessa går säkert att lösa om viljan nu äntligen tycks finnas från flera håll
tror
Gösta Gustavsson

Wednesday, November 24, 2010

Mod i landstinget från Mp-ledamot

Jag tycker att alltför många ger Sverigedemokraterna möjlighet att framstå som intressanta på olika sätt. Man låter dem framstå som martyrer som hindras från att framföra sina budskap. Man låter dem agera vågmästare och få ett inflytande som dom inte förtjänat med sitt väljarunderlag. Alla skyller då på varandra i olika sammanhang, men ingen tycks våga ta dom beslut som krävs i dom olika sammanhangen för att begränsa intresset för Sd som hotfulla vågmästare.
Gunnar Gustavsson mp framstår därför för mig som ett lysande undantag från denna regel. I Östgötalandstinget är alliansen 3 mandat större än dom rödgröna, men man saknar en röst för egen majoritet. Det borde alltså vara logiskt att alliansbudgeten skulle få gå igenom i landstingsfullmäktige. Gunnar Gustavsson, mp, beslutade sig därför att stödja alliansbudgeten för att därigenom inte låta Sd få det avgörande inflytandet över vilken budget som skulle gälla i Östergötland för 2011. Modigt och klokt tycker jag. Han vred därigenom verktyget ur Sd-ledamöternas händer och hur dom röstade saknade därför betydelse. Starkt gjort Gunnar.
Mer taktiskt hade kanske varit att bara meddelat att man avstod i omröstningen. Då hade Gunnar inte behövt rösta mot det rödgröna förslaget. Det hade då blivit ordförandens utslagsröst som avgjort och då hade ju ändå alliansbudgeten gått igenom.
Jag tycker det är dags att på alla nivåer se till att Sd inte får mer inflytande än vad valresultatet kräver. Då kommer Sd:s roll istället bli att stå till svars för sina främlingsfientliga och populistiska idéer. Och det är just det som är enda rimliga sättet att möte detta parti
tycker
Gösta Gustavsson

Saturday, November 20, 2010

Centerpartiets förtroendevalda i Linköping

Mer än hälften av centerpartiets förtroendevalda i Linköping är nya eller har fått andra uppdrag än tidigare. Detta står klart efter att ett välbesökt centermöte idag beslutat om fördelningen av alla partiets kommunala uppdrag. En mycket klar föryngring av förtroendeskaran, men också en breddning så att så många som möjligt får något av de uppdrag som partiet får ansvar för under den kommande mandatperioden. Det blir också fler kvinnor som kliver fram i rampljuset, vilket känns bra.

Några viktiga poster är:

Kommunalråd Muharrem Demirok

KS: ersätter Maria Carlsson

Mål och utvärderingsutskottet: Ellenor Svensson

Ekonomiutskottet: Lars Vikinge

Utförarstyrelsen: Hans Eneroth/Daniel Stensér

Barn och ungdom: Anders Monemar/Mikael Larsson

Bildningsnämnden: Robert Pettersson/Josefina Bergehed

Kultur och fritid: Johan Lundgren/Eje Svensson

Omsorg: Julie Tran/Bengt Walla

Socialnämnden: ElsMarie Peterson/Britt-Marie Gustafsson

Äldrenämnden: Pontus Knutsson/Britt-Marie Alfredsson

Samhällsbyggnadsnämnden; Muharrem Demirok/Yvonne de Martin

Bygg och Miljö: ers Esbjörn Rundberg

Stadshus AB; Roland Larsson

Ordf i Ryds geografiska utskott: Lars Vikinge

Ordf i Vårdnäs geografiska utskott: Bengt Walla

Själv sitter jag kvar som ordförande i Teniska Verken, men Gun Djerf går in som vår nya ledamot i Stångåstaden.

Ett kul och spännande gäng som säkert kommer att kunna påverka Linköping i centerpartistisk anda

tror

Gösta Gustavsson

Thursday, November 18, 2010

Fjärrvärmeexport- går det?


Det talas mycket om miljöteknikexport från olika håll i Sverige. Inte minst gäller detta från regering och centrala myndigheter av olika slag. Men när det gäller den största koldioxid-sänkan i Sverige fjärrvärmen så är inte exporten så enkel. Det är till 90 % kommunal bolag som kan fjärrvärme och dom får ju inte expandera ut över världen. Och att sälja fjärrvärme genom att leverera varmt fjärrvärmevatten i termos kanske inte är en så lysande idé trots allt.

I Linköping jobbar vi med att försöka exportera kunskapen via Tekniska Verkens lilla dotterbolag Usitall. Genom att skaffa externa finansiärer så försöker vi sälja kunnandet vi har utan att vi går in med stora risker för egen del. Säker inte lika lönsamt för oss, men ändå en väg att ta vår del av det globala miljöansvaret.
På bilden ser vi Rumäniens ambassadör Raduta Matache under sitt besök på Tekniska Verkens anläggning i Linköping. Hon ser gärna en ett ökat samarbete i dessa frågor och hoppas på att vi tillsammans ska kunna skapa miljövänlig fjärrvärme i Rumänien. Det verkar bra
tycker
Gösta Gustavsson

Wednesday, November 17, 2010

Fjärrvärme för miljön

Efter två dagar i Gävle med Svensk Fjärrvärmes årsmöte är man väl fullproppad med värmande argument. Fjärrvärmen i Sverige omsätter över 30 000 000 000 kr per år och är den enskillt viktigaste faktorn för att Sverige klarar sig så bra när det gäller CO2-utsläpp. I stora delar av Europa producers el med hjälp av kol, olja eller kärnkraft med ett energiuttag på ca30 %. Om man tog hand om resterande öveskottsvärme skulle detta räcka till hela Europas värmebehov. Tänk vilken positiv miljöeffekt detta skulle ge för att inte tala om vilken god ekonomi det skulle vara. Inte minst för länderna i Östeuropa som ofta redan har fjärrvärmesystem.
Här finns utrymme för miljöteknikexport med god ekonomi för alla inblandade
tycker
Gösta Gustavsson

Saturday, November 13, 2010

Tekniska Verken utvecklas för Linköpings framtid

Just hemkommen från 4 dagar med Tekniska Verkens styrelse känns det spännande att tänka på dom framtida utmaningarna för bolaget. Tekniska Verken ska enligt min uppfattning inte i första hand vara en kassako för Linköpings kommun, utan ett verktyg för en positiv tillväxt och utveckling i kommunen och regionen.

Denna utveckling innebär stora ekonomiska ansträngningar för hela bolaget.

Ett nytt biobränsle-eldat kraftvärmeverk för ca 1500 miljoner kronor, behöver byggas inom dom närmaste åren. Genom att samverka med Mjölby och kanske också någon privat aktör kan vi kanske dela våra investeringskostnader med dessa. Men samtidigt behöver vi bygga om ett av våra två vattenkraftverk för närmare 200 miljoner och bygga ut biogasproduktionen för lika mycket. Till detta kommer önskemål från kommunen om att vi ska bygga upp anläggningar för att sortera ut det komposterbara avfallet från övrigt hushållsavfall och lägga ner nya ledningsnät i ett stort antal nybyggnadsområden.

Tufft men spännande med en sådan utveckling i Linköping. Det känns bra att jag lyckades stå emot dom krafter som för några år sedan ville att kommunen skulle sälja ut Tekniska Verken. Tack vare detta har vi nu denna viktiga pusselbit för att utveckla Linköping inför framtiden

tycker

Gösta Gustavsson

Politikerinflationen

I Linköping är det just nu inflation på heltidspolitiker. När jag började som kommunalråd var vi totalt 5 heltidspolitiker. Nu kommer Linköping att har 13 kommunalråd som trixar ihop heltid genom att kombinera kommunalrådsuppdrag, ordförandeuppdrag och diverse andra politiska uppdrag. Till detta ska läggas att man nu (mot centerpartiets vilja) beslutat att införa politiska sekreterare i kommunen. Det betyder minst 2 heltidspolitiker och några deltidspolitiker till.
I fortsättningen kommer väl kommunstyrelsens planeringsutskott som består av kommunalråden och gruppledarna från övriga partier att vara minst lika många som hela kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. Hur ska dom som inte är heltidare kunna hävda sig mot denna makt-trojka.
Samma sak kommer att ske för vanliga förtroendevalda fritidspolitiker i kommunfullmäktige och i olika nämnder och styrelser. Vi är på väg mot en tid då Linköping kommer att styras helt av dom 15 heltidspolitikernas gäng och de övriga 250 fritidspolitikernas inflytande kommer att bli nästan lika med noll. Den gamla fina traditionen med förtroendevalda samhällsmedborgare som offrar en del av sin tid för samhällets bästa är på väg att helt försvinna och ersättas av karriärsugna politikerproffs.
En utveckling som inte gillas av
Gösta Gustavsson
Läs gärna Roland Larssons inlägg i denna fråga på hans blogg: http://rolalarsson.blogspot.com/2010/11/fran-kommunledning-till-folkrorelse.html

Monday, November 08, 2010

Vilka förtroendevalda får vi med hetsjakten i media

Jag har jobbat som förtroendevald i olika sammanhang sedan mitten av 70-talet. Det innebär att jag varit med och lagt ner massor med tid på att utveckla samhället och ta en del av ansvaret för vårt gemensamma samhälles utveckling. Det gör också att jag fått ett perspektiv på hur förtroendemannarollen fungerar.
Jag har varit med om såväl ros som ris. Upplevt många drev och hetsjakter från media, såväl för egen del som för andras. Med detta som bakgrund kan jag inte låta bli att reflektera en del över vilka effekter detta får på vårt samhälle och på människors intresse för att det ta ansvar som förtroendeuppdrag innebär.
Jag är ganska övertygad om att en av de största orsakerna till svårigheterna att engagera nya människor som förtroendevalda är just att dom alltid riskerar att bli offentligt ifrågasatta och utsatta för medias hetsjakt. Detta tror jag också en viktig orsak till att kvinnor ofta avstår från att ställa sig i främst ledet inom politiken. Senast i dagens "Corre" kunde man lästa om att Kinda kommun endast hade 30 % kvinnor i kommunfullmäktige och endast en kvinna hade ordförandeuppdrag och detta ordförandeuppdrag var inte i någon av de tyngre nämnderna. Mycket oroande tycker jag.
Exemplen på hur förtroendevalda jagas och ifrågasätts på ett mycket hårt sätt har vi kunnat se under dom sista veckorna på riksnivå. Men jag tycker det är ännu allvarligare på den lokala nivån där de förtroendevalda bara har sitt uppdrag som fritidsuppdrag och givetvis inte heller kan få det stöd och den hjälp som rikspolitikerna kan få.
Mjölbyexemplet är ett just nu aktuellt exempel på en sådan jakt på förtroendevalda som faktiskt inte har annat uppsåt än att göra något som är bra för kommuninvånarna. Kreativa människor som Christina Knutsson (centerpartistisk nämndordförande) och Christer Hederberg (ordförande i Leader Folkungaland) hängs ut i tidningen med helsidesartiklar där deras heder ifrågasätts. Två vanliga människor som brinner för att hjälpa arbetslösa till bra jobb och sysselsättning Dom har väl inte lagt ner dessa hundratals timmar av frivilligarbete för egen vinnings skull. Nej dom brinner bara för att göra vad dom kan för att göra ett bra samhälle ännu bättre. Visst kan det bli lite fel ibland när man försöker att vara kreativ och åstadkoma mycket. Men det ju bara dom som inget gör som aldrig gör något fel. Men i media framställs dessa som fifflare, medan dom som inte försöker att göra samhället bättre klarar sig undan.
Jag menar inte att man inte ska kolla upp vad som händer och sker i samhället. Här har media en stor och viktig roll, men man har också ett ansvar för hur vanliga människor behandlas.
tycker
Gösta Gustavsson

Sunday, November 07, 2010

Fotboll

Vilken spännande fotbollsdag.
Grattis till min gamla hemstad Malmö som tog årets guld. Det känns verkligen att Malmö är på gång inom många områden. Utvecklingen i Malmö, ja i hela Skåne visar på att utvecklingen vänt. Nu är det inte bara Stockholmsområdet som gäller. Nu luckras nationsgränserna upp och södra Sverige är mer kopplad till Europa och är inte längre beroende av vad som händer norr ut. Nej nu är det centrala Europa som ger draghjälpen och utvecklingspotentialen i Malmöområdet.
Ur Östgötaperspektiv känns dagen tung. Åtvidaberg som kämpat så tappert hela hösten snubblar på mållinjen och åker ur allsvenskan. Norrköping har ju redan klarat sig upp så vi har ju ändå ett klassiskt Allsvensk lag i Östergötland.
Men tänk om vi hade haft 2 fotbollslag i herrarnas högsta serie. Det hade varit kul
tycker
Gösta Gustavsson

Thursday, November 04, 2010

Kungens privatliv

Så har då några personer lyckats skapa jätteintresse för en bok som dom skrivit. Skandaler och kändisars privatliv tycks vara det viktigaste för journalister i dagens Sverige. Att det handlar om händelser av privat karaktär som ska ha inträffat för många tiotal år sedan tycks inte spela någon roll. Kvällspressen, men också morgontidningar, TV och radio hakar på och tycks tro att detta är viktiga händelser som allmänheten bara måste få del av.
Kan man inte bara lägga av med dessa dumheter. Jag bryr mig inte om vad kungen, stadministern, partiledaren eller olika TV-kändisar gjorde i sin ungdom och på sin fritid. Kan man inte låta också dessa människor få ha ett privatliv i fred.
Jag vill ha nyheter som är viktiga och betyder något för mig , för framtiden och som faktiskt är av stort allmänintresse.
Tänker en uttråkad
Gösta Gustavsson

Wednesday, November 03, 2010

Blockpolitiken förödande för mångfalden

Ett samlat Alliansblock har varit en förutsättning för att Socialdemokraternas mångåriga makt skulle brytas. Ett starkt parti kan bara besegras genom blockpolitikens samverkan.
Men nu när den socialdemokratiska dominansen i Svensk politik brutits och socialdemokraterna och moderaterna är två jämnstora partier på 25 - 30 % av väljarunderlaget är det dags att bryta upp blocktänkandet och istället se flerpartisystemets mångfald och dess fördelar.
I flera av de andra Nordiska länderna är det helt OK med att variera vilka partier som samarbetar över tiden. Samma sak gäller ju i många kommuner och landsting. I Östergötland har vi den gångna mandatperioden haft m+s-regeringar i Åtvidaberg och Vadstena och en sådan samverkan diskuteras just nu i Söderköping. I Finspång har ju alla partier utom s bildat styrande majoritet. Och i Kinda får vi nu en majoritet av c, m, kd och mp medan fp är i opposition. Och här i Linköping har vi ju tidigare haft ett framgångsrikt s+c styre under 3 mandatperioder, medan 80-talet innebar s, kd, och v som styrande majoritet under två mandatperioder.
Att från tid till annan jobba med olika majoritetskonstelationer leder till att man ofta kan lösa de aktuella frågorna på ett smidigare sätt. Samtidigt kan de olika partierna driva sin egen partipolitik tydligare. Och väljarna kan också lättare se skillnaden mellan partiernas politik och dom kompromisser som alltid måste till när flera partier ska samverka.
Så framtidens recept är bryt upp blocken och släpp fram dom olika partierna i full frihet
tycker
Gösta Gustavsson